Prospact ISA95 infographic

Prospact ISA95 infographic

Het ISA95 model

door de ogen van de procesvertalers Prospact

Deze infographic geeft tekst en uitleg over het ISA95 model: de internationale standaard voor de integratie van kantoor- en productieautomatiseringssystemen.

De International Society of Automation (ISA) is een leidende, globale organisatie dat wereldwijd opereert. Hiermee zet ISA de standaard voor automatisering en helpt professionals bij het oplossen van complexe en/of technische problemen. Om de ISA95 processen inzichtelijk te maken heeft Touché deze infographic ontworpen met de daarbijhorende proces informatie.

Middels het ISA95 model worden processen inzichtelijk gemaakt en bepaald welke informatie moet worden uitgewisseld tussen systemen voor verkoop, financiën en logistiek, en systemen voor productie, onderhoud en kwaliteit. Elk proces is opgedeeld in levels die met elkaar een connectie vormen van diverse processen.

Doormiddel connecties laat Touché zien in welke processen Prospact betrokken is.

Indu-Tools FullTank

Indu-Tools FullTank

FullTank

leaflet met illustraties

De brandstoftanks van Indu-Tools beschikken ver geavanceerde sensoren van FullTank. Deze lezen eenvoudig de hoeveelheid brandstof in een brandstoftank uit.

Middels een directe verbinding met een online platform wordt op afstand een signaal gegeven als het brandstofpeil onder een vooraf afgesteld niveau komt, waarna FullTank de brandstoftank komt vullen. De tank komt nooit droog te staan en gaat men nog efficiënter om met tijd en brandstofverbruik.

Touché heeft middels deze uitleg een leaflet gerealiseerd, compleet met een illustratieve uitleg over de werking van dit concept.

GPS voor exacte locatie
Het GPS systeem dat is ingebouwd in de sensoren zorgt ervoor dat de exacte locatie van het materieel bekend is bij de brandstof leverancier. Hierdoor kan brandstof nog efficiënter geleverd worden.

Altijd een volle tank
De sensoren in het materieel meten het voorraadniveau van de brandstof. Het online platform geeft een signaal wanneer de voorraad onder een vooraf ingesteld niveau komt, waarna de tank wordt bijgevuld. Men beschikt hierdoor altijd over een volle tank en voorkomt hiermee stilstand door te laat aftanken.

CO2-Reductie
Door het meetsysteem kan de exacte hoeveelheid brandstof worden vastgesteld. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de daadwerkelijke verbruik, waardoor men geen overbodig brandstof krijgt aangeleverd en heeft opgeslagen. Onnodige brandstof transporten worden voorkomen, waarmee de CO2-uitstoot reduceert.

PBN Preventie Brand Nederland

PBN Preventie Brand Nederland

25 jaar PBN

Jubileum boek

2014 bestond PBN (Preventie Brand Nederland) 25 jaar. Dit werd groots gevierd met een uitgave van dit jubileumboek. 

Het boek is een tijdslijn dat 25 jaar PBN bespreekt van 0 tot een succes binnen de brandwerende industrie.
Het presenteert enkele van de vele projectreferenties en medewerkers, (oud) directieleden komen aan het woord.