FullTank

leaflet met illustraties

De brandstoftanks van Indu-Tools beschikken ver geavanceerde sensoren van FullTank. Deze lezen eenvoudig de hoeveelheid brandstof in een brandstoftank uit.

Middels een directe verbinding met een online platform wordt op afstand een signaal gegeven als het brandstofpeil onder een vooraf afgesteld niveau komt, waarna FullTank de brandstoftank komt vullen. De tank komt nooit droog te staan en gaat men nog efficiënter om met tijd en brandstofverbruik.

Touché heeft middels deze uitleg een leaflet gerealiseerd, compleet met een illustratieve uitleg over de werking van dit concept.

GPS voor exacte locatie
Het GPS systeem dat is ingebouwd in de sensoren zorgt ervoor dat de exacte locatie van het materieel bekend is bij de brandstof leverancier. Hierdoor kan brandstof nog efficiënter geleverd worden.

Altijd een volle tank
De sensoren in het materieel meten het voorraadniveau van de brandstof. Het online platform geeft een signaal wanneer de voorraad onder een vooraf ingesteld niveau komt, waarna de tank wordt bijgevuld. Men beschikt hierdoor altijd over een volle tank en voorkomt hiermee stilstand door te laat aftanken.

CO2-Reductie
Door het meetsysteem kan de exacte hoeveelheid brandstof worden vastgesteld. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de daadwerkelijke verbruik, waardoor men geen overbodig brandstof krijgt aangeleverd en heeft opgeslagen. Onnodige brandstof transporten worden voorkomen, waarmee de CO2-uitstoot reduceert.