Prospact ISA95 infographic

Prospact ISA95 infographic

Het ISA95 model

door de ogen van de procesvertalers Prospact

Deze infographic geeft tekst en uitleg over het ISA95 model: de internationale standaard voor de integratie van kantoor- en productieautomatiseringssystemen.

De International Society of Automation (ISA) is een leidende, globale organisatie dat wereldwijd opereert. Hiermee zet ISA de standaard voor automatisering en helpt professionals bij het oplossen van complexe en/of technische problemen. Om de ISA95 processen inzichtelijk te maken heeft Touché deze infographic ontworpen met de daarbijhorende proces informatie.

Middels het ISA95 model worden processen inzichtelijk gemaakt en bepaald welke informatie moet worden uitgewisseld tussen systemen voor verkoop, financiën en logistiek, en systemen voor productie, onderhoud en kwaliteit. Elk proces is opgedeeld in levels die met elkaar een connectie vormen van diverse processen.

Doormiddel connecties laat Touché zien in welke processen Prospact betrokken is.

Indu-Tools FullTank

Indu-Tools FullTank

FullTank

leaflet met illustraties

De brandstoftanks van Indu-Tools beschikken ver geavanceerde sensoren van FullTank. Deze lezen eenvoudig de hoeveelheid brandstof in een brandstoftank uit.

Middels een directe verbinding met een online platform wordt op afstand een signaal gegeven als het brandstofpeil onder een vooraf afgesteld niveau komt, waarna FullTank de brandstoftank komt vullen. De tank komt nooit droog te staan en gaat men nog efficiënter om met tijd en brandstofverbruik.

Touché heeft middels deze uitleg een leaflet gerealiseerd, compleet met een illustratieve uitleg over de werking van dit concept.

GPS voor exacte locatie
Het GPS systeem dat is ingebouwd in de sensoren zorgt ervoor dat de exacte locatie van het materieel bekend is bij de brandstof leverancier. Hierdoor kan brandstof nog efficiënter geleverd worden.

Altijd een volle tank
De sensoren in het materieel meten het voorraadniveau van de brandstof. Het online platform geeft een signaal wanneer de voorraad onder een vooraf ingesteld niveau komt, waarna de tank wordt bijgevuld. Men beschikt hierdoor altijd over een volle tank en voorkomt hiermee stilstand door te laat aftanken.

CO2-Reductie
Door het meetsysteem kan de exacte hoeveelheid brandstof worden vastgesteld. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de daadwerkelijke verbruik, waardoor men geen overbodig brandstof krijgt aangeleverd en heeft opgeslagen. Onnodige brandstof transporten worden voorkomen, waarmee de CO2-uitstoot reduceert.

Tredion Business productivity

Tredion Business productivity

Tredion ICT & Telecom

Illustraties Business Productivity

Voor deze opdracht heeft Touché illustraties vervaardigd waarin diverse ergernissen binnen een bedrijf moest worden weergegeven. De opdrachtgever vervaardigde het schema waarin Tredion deze ‘pijnpunten’ benoemd en waar de bron zich bevindt.

Door deze ergernissen in kaart te brengen, kunnen deze bij de bron worden aangepakt. Werksituaties worden hierdoor verbeterd waardoor productiviteit binnen een bedrijf ontstaat.  

De opdrachtgever benoemde 4 ergernissen op de werkvloer en 4 oplossingsgerichte methoden welke zijn geïllustreerd en samengevoegd in onderstaand schema. 

De Kuiper Infrabouw

De Kuiper Infrabouw

Mascotte Sandra

van De Kuiper Infrabouw

Deze mascotte maakt deel uit van een veiligheidsprogramma ‘Samen werken we veilig’ waarmee de Kuiper Infrabouw in 2019 is gestart.
Het veiligheidsprogramma is bedoeld om veilig werken continu onder de aandacht te brengen. Hierin worden alle medewerkers gestimuleerd om samen actief mee te denken over veiligheid en eventuele oplossingen in onveilige situaties of handelingen te voorkomen.

Om kracht bij te zetten heeft de een tussenliggende opdrachtgever Touché gevraagd een mascotte te ontwikkelen met de naam Sandra. Deze dame staat voor de samengestelde veiligheidswaarden van De Kuiper Infrabouw:

Samen werken we veilig met aandacht en
nauwkeurigheid, we doen wat we zeggen
en zijn respectvol en alert”
Sandra