Chaloupe

Zeegevegt op den Maze

In 2013 organiseerde voormalig Historisch Werf Rotterdams Welvaren het evenement Chaloupe; Zeegevegt op den Maze te Rotterdam. 

Tijdens dit kleinschalig evenement werd een historisch feit nagespeeld, namelijk;
‘Het attaqueeren en neemen der Fransche kanonneerbrik St. Lucie dat in den nacht van 20e en 21e Maart van het jaar 1793 op de Schelde gebeurde.

Een kleine groep figuranten enterden zoals toen een vijandig schip dat zich in verboden Nederlandse wateren bevond. Het publiek kon vanaf de kade van de werf het schouwspel volgen.

Touché Design heeft voor dit evenement flyers, posters en toegangsbewijzen gerealiseerd.