Prospact ISA95 infographic

Prospact ISA95 infographic

Het ISA95 model

door de ogen van de procesvertalers Prospact

Deze infographic geeft tekst en uitleg over het ISA95 model: de internationale standaard voor de integratie van kantoor- en productieautomatiseringssystemen.

De International Society of Automation (ISA) is een leidende, globale organisatie dat wereldwijd opereert. Hiermee zet ISA de standaard voor automatisering en helpt professionals bij het oplossen van complexe en/of technische problemen. Om de ISA95 processen inzichtelijk te maken heeft Touché deze infographic ontworpen met de daarbijhorende proces informatie.

Middels het ISA95 model worden processen inzichtelijk gemaakt en bepaald welke informatie moet worden uitgewisseld tussen systemen voor verkoop, financiën en logistiek, en systemen voor productie, onderhoud en kwaliteit. Elk proces is opgedeeld in levels die met elkaar een connectie vormen van diverse processen.

Doormiddel connecties laat Touché zien in welke processen Prospact betrokken is.

Tredion Business productivity

Tredion Business productivity

Tredion ICT & Telecom

Illustraties Business Productivity

Voor deze opdracht heeft Touché illustraties vervaardigd waarin diverse ergernissen binnen een bedrijf moest worden weergegeven. De opdrachtgever vervaardigde het schema waarin Tredion deze ‘pijnpunten’ benoemd en waar de bron zich bevindt.

Door deze ergernissen in kaart te brengen, kunnen deze bij de bron worden aangepakt. Werksituaties worden hierdoor verbeterd waardoor productiviteit binnen een bedrijf ontstaat.  

De opdrachtgever benoemde 4 ergernissen op de werkvloer en 4 oplossingsgerichte methoden welke zijn geïllustreerd en samengevoegd in onderstaand schema. 

De Kuiper Infrabouw

De Kuiper Infrabouw

Mascotte Sandra

van De Kuiper Infrabouw

Deze mascotte maakt deel uit van een veiligheidsprogramma ‘Samen werken we veilig’ waarmee de Kuiper Infrabouw in 2019 is gestart.
Het veiligheidsprogramma is bedoeld om veilig werken continu onder de aandacht te brengen. Hierin worden alle medewerkers gestimuleerd om samen actief mee te denken over veiligheid en eventuele oplossingen in onveilige situaties of handelingen te voorkomen.

Om kracht bij te zetten heeft de een tussenliggende opdrachtgever Touché gevraagd een mascotte te ontwikkelen met de naam Sandra. Deze dame staat voor de samengestelde veiligheidswaarden van De Kuiper Infrabouw:

Samen werken we veilig met aandacht en
nauwkeurigheid, we doen wat we zeggen
en zijn respectvol en alert”
Sandra

Tredion Infographic

Tredion Infographic

Tredion ICT & Telecom

‘Hoe werkt een Cryptolocker aanval?’

De eerste infographic van de Tredion reeks. Deze infographic geeft kort een beeld over hoe cybercriminelen te werk gaan met zogenoemde cryptolockers. Dit soort ransomware sluipt binnen via een besturings-systeem en versleutelt computerbestanden.

Men leest in 5 stappen hoe de cybercrimineel zijn geld letterlijk naar binnenhaalt. De gebruiker ziet nodeloos toe hoe zijn computer op slot wordt gezet omdat bestanden worden infecteert met het ransomvirus. De gebruiker krijgt een bepaalde tijdsduur mee waarin een geldbedrag dient te worden overgemaakt naar de crimineel. Gebeurt dit niet dan is de gebruiker zijn bestanden kwijt. Een gevaarlijke gang van zaken!